Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra

meniny:   


Cenníky

Cenník poplatkov za ubytovanie v ŠDaJ M. Uhra v € platný od - 1.1.2020

A. Cenník pre ubytovacie služby v priebehu akademického roka:

I. Mesačné platby:

 1. Ubytovaný študent a  študent denného doktorandského štúdia platí poplatok  vopred v určených splátkach:

  a/

  za dvojposteľovú izbu objekt „A“

  62 €  osoba/mesiac

  b/

  za trojposteľovú izbu  objekt „A“

  59 €  osoba/mesiac

  c/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ s balkónom

  68 €  osoba/mesiac

  d/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ bez balkóna

  65 €  osoba/mesiac

 2. Ubytovaný zamestnanec fakulty platí poplatok za jedno lôžko vopred  /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH Mesto Spolu
  a/ v dvojposteľovej izbe 105 € 60 € 165 € osoba/mesiac
  b/ bývajúci samostatne na dvojposteľovej izbe:
  - s balkónom 150 € 60 € 210 € osoba/mesiac
  - bez balkónu 140 € 60 € 200 € osoba/mesiac

II. Jednorázové platby:

 1. Vo výnimočných prípadoch, za podmienok uvedených v Internátnom poriadku ,za prenocovanie a pri organizovaní internátnych akcií (NON-STOP, BEÁNIA) je poplatok osoba/noc:
 • bez DPH

  10% DPH

  s DPH

  Mesto

  Spolu

  - študent na izbe u ubytovaného doktoranda ....

  5,45 €

  0,55 €

  6,00 €

  0 €

  6,00 €

  - osoba na izbe u ubytovaného doktoranda

  5,45 €

  0,55 €

  6 €

  2,00 €

  8,00 €


B. Cenník pre ubytovanie a služby počas prázdnin:

I. Študenti /po preukázaní sa platným študentským dokladom/

 1. Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy, alebo študent , ktorý má záverečné štátne skúšky (Bc.,Mgr.) počas letných prázdnin platí vopred: 3,00 € za osobu/a noc

 2. Študent s vlastným programom platí vopred /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH 10% DPH s DPH
  a/ 5,45 € 0,55 € 6 € osoba/noc

 

II.Osoby-hostia  /nie študenti/  -  študentské izby:

Záujemca o ubytovanie platí vopred:

bez DPH 10% DPH s DPH Mesto Spolu
a/ v dvojposteľovej izbe 11,82 € 1,18 € 13,00
2 € 15 € osoba/noc
b/ v trojposteľovej izbe 9,09 € 0,91 € 10,00 € 2 € 12 € osoba/noc
C. Hosťovské izby
a/ zamestnanec STU 8,00 - 8,00 € 2 € 10 € osoba/noc
b/ osoba – hosť fakulty, školy, ktorej pobyt súvisí
s činnosťou školy / úhrada sa uskutočňuje prevodom/
15,00 € 2 € 17 € osoba/noc
c/ iné osoby objekt  A 18,12 € 1,82 € 20 € 2 € 22 € osoba/noc
d/ iné osoby objekt  B 15 € 1,50 € 16,50 € 2 € 18,50 € osoba/noc
D. Hosťovský byt
a/ ubytovanie jednej osoby 26,82 € 2,68 € 29,50 € 2 € 31,50 € osoba/noc
b/ ubytovanie viac osôb 18,18 € 1,82 € 20 € 2 € 22 € osoba/noc

E. Ostatné platby:

1.

Poplatok za vystavenie duplikátu preukazu - 15 €


Nadobúda platnosť dňa 1.6.2020
Týmto stráca platnosť cenník zo dňa 1.1.2020

Vypracoval: Ing. Radovan Široký, riaditeľ ŠDaJ M. Uhra
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF


© 2008 - 2021 MTF STU